Waar ieder kind opgroeit met gelijke kansen

Welkom bij kinderdagverblijf Floralia!

 

Kinderdagverblijf Floralia is een nederlandstalige kinderopvang onder toezicht van Kind en Gezin, heeft een vergunning voor 40 voltijdse plaatsen en behoort tot de kinderdagverblijven van Scholengroep Brussel, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 

Wij richten ons tot alle ouders die kiezen voor kinderopvang.

Het organiseren van kinderopvang is een maatschappelijke dienstverlening die Scholengroep Brussel nastreeft om de economische, educatieve en sociale functie te realiseren.

Kwaliteitsvolle kinderopvang omvat zowel verzorgende als opvoedkundige aspecten. Ouders zijn onze partners in de opvang.

Bij de realisatie van de opvang gaan we uit van respect voor de eigenheid en het ‘unieke’ van elk kind. Het is mede aan dit unieke dat het kind zijn waarde als persoon ontleent.

Het team volgt en stimuleert de ontwikkeling van de kinderen. We hebben in het bijzonder aandacht voor de affectieve behoeften en de taalontwikkeling van ieder kind. We willen de thuistaal van kinderen en ouders een plaats geven naast het actief taalgebruik van het Nederlands.

m d w d v z z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
X