Waar ieder kind opgroeit met gelijke kansen

Over ons

 

Vanuit onze eigen pedagogische visie, die door alle medewerkers onderschreven wordt, willen wij streven naar een optimale zorg en begeleiding van de opgevangen kinderen.  Wij willen de beschikbare middelen en de deskundigheid van het personeel optimaal benutten om elk kind en de groep waarvan het deel uitmaakt de best mogelijke ontplooiingskansen te bieden.

We zorgen ervoor dat uw kind alle kansen krijgt om talenten en vaardigheden te ontplooien. Dit doet uw kind op zijn ritme. We besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structuur, bewegingsvrijheid en veiligheid. Het kinderdagverblijf gebruikt een erkend (zelf)evaluatie-instrument om aan voortdurende verbetering te werken.

De kinderen verblijven in vaste leefgroepen. De verantwoordelijke stelt de groepen samen, in overleg met de kindbegeleidster/der. Hij/zij houdt rekening met de ontwikkelingsfase van het kind, de leeftijd, het inschrijvingsbeleid en de beschikbare plaatsen.

De verantwoordelijke en de kindbegeleidster/der willen nauw met u samenwerken en u informeren over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak.

 

m d w d v z z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
X